Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne:

Dane kontaktowe Zamówienia publiczne
Dokumenty:

Statut WSO Plan nauczania Regulamin naboru Regulamin biblioteki Dyrekcja


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
Na podstawie Art. 93. ust. 3 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., poz. 907) Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. J.P.II w Kudowie -Zdroju zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego na zadanie: Naprawa i wymiana płyt na skateparku w Kudowie-Zdroju ogłoszonego w dniu 10.10.2016 roku.
UZASADNIENIE :
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia: Naprawa i wymiana płyt na skateparku w Kudowie-Zdroju zaplanował określoną kwotę. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia ww. kwoty. Spełniona została przesłanka uzasadniająca unieważnienie postępowania.